16 mrt 2018 16:11

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom zorgen deze twee ontwerpen ervoor dat de remgeldplafonds op 1 januari 2018 geen indexering zullen ondergaan voor de volgende producten:

  • vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik
  • vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik - niet-indexering remgeldplafonds in 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen - niet-indexering remgeldplafonds in 2018