16 mrt 2018 16:11

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 vaststelt.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op 2.252.881.000 euro.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op 0 euro. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.