08 dec 2006 16:00

Civiele veiligheid

Oprichting van een kenniscentrum voor civiele veiligheid

Oprichting van een kenniscentrum voor civiele veiligheid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kenniscentrum voor civiele veiligheid opricht. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde het ontwerp voor. Op 7 juli 2006 keurde de ministerraad het wetsontwerp goed dat het kenniscentrum als staatsdienst met afzonderlijk beheer opricht. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd, voert dat wetsontwerp uit. De opdracht van het Kenniscentrum voor civiele veiligheid bestaat uit: - technische richtlijnen en operationele procedures voor de hulpverleningszones opmaken. - inhoudelijke ondersteuning verlenen om cursussen te ontwikkeling voor het personeel van de operationele diensten van de civiele veiligheid. - statistische gegevens van de hulpverleningszones verzamelen en analyseren. - incidenten onderzoeken en evalueren om de leermomenten eruit op te nemen. - een documentatiecentrum inzake civiele veiligheid ontwikkelen. - de expertise en know-how binnen de verschillende operationele diensten van de Civiele Veiligheid ontwikkelen. - studies laten maken om het beleid van de Civiele Veiligheid te ondersteunen en de kwaliteit van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid te verbeteren. - beleidsadviezen voor de minister van Binnenlandse Zaken op zijn verzoek of op eigen initiatief formuleren. - kennis verspreiden en informatie ter beschikking stellen van de minister, de provinciegouverneurs, de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de burgemeesters, de administratieve en de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. - een kennisnet met binnen- en buitenlandse experten opbouwen en met deskundigen van ondermeer administraties, de operationele diensten, de universiteiten en andere betrokken verenigingen en organisaties. - medewerking verlenen aan onderzoek en studies over de civiele veiligheid, uitgevoerd door andere openbare instellingen. - in geval van een noodsituatie de interveniërende hulpdiensten ondersteunen door informatie en gespecialiseerde kennis ter beschikking te stellen. Het Kenniscentrum wordt bestuurd door een beheerscomité waarin vertegenwoordigers van de directies van FOD Binnenlandse zaken, de brandweerfederaties en een wetenschapper zijn opgenomen. Ze tekenen de krijtlijnen uit en leggen de prioriteiten voor het kenniscentrum vast. De dagelijkse leiding wordt waargenomen door een algemeen directeur. Hij wordt in de uitvoering van de opdrachten bijgestaan door een administratieve cel en een technisch wetenschappelijke groep.