07 jul 2006 17:50

Civiele veiligheid

Oprichting van een Kenniscentrum voor civiele veiligheid

Oprichting van een Kenniscentrum voor civiele veiligheid

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat een Kenniscentrum voor civiele veiligheid opricht. Hij voert daarmee het regeerakkoord uit dat voorziet in de wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelden het voorontwerp voor. Dat Kenniscentrum voor civiele veiligheid bij FOD Binnenlandse zaken zal het beleid voor de verbetering van de hulpverlening aan de bevolking ondersteunen door gespecialiseerde kennis en expertise aan te bieden en onderzoek en ontwikkeling te verrichten in de verschillende domeinen van de civiele veiligheid. Het centrum zal zijn taak uitvoeren voor de Minister van Binnenlandse Zaken. Een van de belangrijkste taken van het centrum bestaat erin draaiboeken uit te werken die men indien nodig éénvormig kan toepassen. In 2006 is een krediet van 500.000 euro voorzien om het project te lanceren.