07 jul 2006 17:50

Ministerraad van 7 juli 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juli 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juli 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad nam volgende beslissingen.