07 jul 2006 17:50

Inkomstenbelasting

Verhoging van de forfaitaire beroepskosten

Verhoging van de forfaitaire beroepskosten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het artikel 51 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 wijzigt. Daarmee wil de ministerraad binnen een bepaalde budgettaire marge de forfaitaire beroepskosten verhogen. Het voorontwerp is een voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders. Die beslissing kadert in het actieplan 2006-2007 en heeft als doel de koopkracht te versterken. De maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2007.