07 jul 2006 17:50

Jefferson project

Modernisering en vereenvoudiging van de bestaande postwetgeving

Modernisering en vereenvoudiging van de bestaande postwetgeving

De wetgeving op de postdiensten bestaat uit verschillende en weinig coherente wetgevende en reglementaire teksten. Dat is zo gegroeid omdat De Post geëvolueerd is van een ministerie naar een NV van publiek recht. Maar de wetgeving op de postdiensten is niet aan die gewijzigde situatie aangepast. Daarom lanceert Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenchapsbeleid Marc Verwilghen in samenwerking met Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens het jefferson project. Dat project brengt orde op zaken in de volledige wetgeving op de postdiensten. De bestaande teksten bevatten verouderd taalgebruik, zijn in onbruik geraakt, hebben geen wettelijke basis meer of beperken De Post in het ontwikkelen of moderniseren van zijn dienstenaanbod. Het jefferson project biedt nu juridische zekerheid voor die bepalingen die geen wettelijke basis meer hadden. Het project benadrukt ook de autonomie van De Post. Een aantal reglementeringen zijn dus geschrapt of tot de essentie beperkt. Het heft ook juridische contradicties op tussen de oude postwetgeving en de wet van 21 maart 1991. Verder zijn een aantal diensten of verplichtingen die in onbruik raakten, afgeschaft of gemoderniseerd. Ten slotte zijn een aantal teksten aan de internationale afspraken binnen de wereldpostunie (UPU) aangepast. De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Post en de wet van 26 december 1956 op de postdienst. Hij keurde ook het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Hij keurde ook het ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de postdiensten goed. Alle drie worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.