07 jul 2006 17:50

Veiligheids- en preventieplannen

Uitvoering van het preventie- en veiligheidsbeleid

Uitvoering van het preventie- en veiligheidsbeleid

De veiligheids- en preventiecontracten vormen sinds 1992 een fundamentele ondersteuning van het lokale veiligheidsbeleid. 73 steden en gemeenten hebben een veiligheids- en preventiecontract en 29 gemeenten hebben een drugplan. Dat zijn contracten die men jaarlijks met de steden en gemeenten op projectniveau opmaakt. De regering besliste die ondersteuning nu verder te zetten en ze doeltreffender, stabieler en duurzamer te maken. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurde bepaalt het algemeen kader waarbinnen de nieuwe veiligheids- en preventieplannen worden uitgewerkt. Het voert de beslissingen van de regering over het preventie- en veiligheidsbeleid uit. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.