07 jul 2006 17:50

Ontwikkelingshulp overheid

Onvatbaarheid voor beslag en goede uitvoering van kredieten voor ontwikkelingshulp

Onvatbaarheid voor beslag en goede uitvoering van kredieten voor ontwikkelingshulp

De ministerraad beraadslaagde over een voorstel van tekst om de onvatbaarheid voor beslag en de goede uitvoering van kredieten bestemd voor ontwikkelingshulp te garanderen. De tekst is een voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Handel Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Om te ontsnappen aan de juridische procedures over de kredieten die de Belgische staat en zijn eenheden aan ontwikkelingshulp toewijzen, wordt besloten dat men geen beslag kan leggen op deze financieringen of op goederen die ermee zijn aangekocht. Door deze tekst in de Belgische wetgeving in te voegen kan men vermijden dat de juridische procedures het Belgische beleid voor ontwikkelingshulp verlammen.