07 jul 2006 17:50

Sociaal telefoontarief

Werking van het sociale element van de universele dienst voor elektronische communicatie

Werking van het sociale element van de universele dienst voor elektronische communicatie

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nadere regels vastlegt voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie. Minister van Begroting en consumentenzaken Freya Van den Bossche en Minister van van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen stelden het aan de ministerraad voor. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Bij het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt een fonds voor universele dienstverlening van sociale tarieven opgericht. Het ontwerp beschrijft hoe een sociaal telefoontarief wordt toegekend. Het organiseert de financiering van het sociale element van de universele dienst voor de globale financiering en de werkingskosten van het fonds. Er wordt een databank opgericht die de begunstigden van het sociaal telefoontarief zal registreren. Elke persoon die het sociaal telefoontarief kan genieten volgens de voorwaarden van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie, moet een uitdrukkelijke aanvraag indienen bij een operator van zijn keuze. Het fonds vergoedt de aanbieders van sociale telefoontarieven en vervult alle taken die nodig zijn om de bedragen in te zamelen en te verdelen. Het fonds berekent de compensaties en de vergoedingen in functie van het bedrag van de kortingen die elke aanbiedende operator aan de begunstigde verleent, en van het aantal dagen per begunstigde tijdens het jaar. Ten laatste op 15 april van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar deelt elke operator aan het fonds zijn omzet mee. Uiterlijk op één juli van dat jaar dat volgt op het beschouwde jaar berekent het fonds het bedrag van de compensaties en vergoedingen en deelt dat mee aan de operatoren. De kosten voor het beheer van het fonds moet het BIPT terugvorderen bij de operatoren op basis van een verdeelsleutel van de beheerskosten. Het fonds dient om de aanbieders van de andere componenten van de universele dienstverlening dan het sociaal tarief te vergoeden.