07 jul 2006 17:50

Vergoedingen sociale sector

Betaling vergoedingen sociale sector

Betaling vergoedingen sociale sector

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt voor de betalingen van de vergoedingen die voorzien zijn in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector. Dat akkoord werd in 2000 door de federale regering gesloten met de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en bij het Rode Kruis.