07 jul 2006 17:50

Financiële criminaliteit

Inzet van ambtenaren van de fiscale overheidsdiensten bij de procureur des Konings en de arbeidsauditeur

Inzet van ambtenaren van de fiscale overheidsdiensten bij de procureur des Konings en de arbeidsauditeur

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vaststelt, waardoor men de ambtenaren van de fiscale overheidsdiensten ter beschikking kan stellen van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. Het is de bedoeling dat ze hen bijstaan in de uitoefening van hun taken. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx en Minister van Financiën Didier Reynders. De ministerraad keurde ook een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het aantal ambtenaren van FOD Financiën vastlegt die men in elk ambtsgebied ter beschikking stelt van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de administratieve standplaats waar ze zijn aangesteld. Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 17 juni 1994. Het voert de beslissingen van de ministerraad van 30 en 31 maart 2004 uit. Die slaan op de aanpassingen die nodig zijn om op preventief en repressief vlak met een multidisciplinaire en flexibele aanpak de financiële criminaliteit doeltreffend te bestrijden. Het ontwerp van ministerieel besluit brengt het aantal ambtenaren die men ter beschikking kan stellen van 16 op 18. Zo kunnen ze een extra Nederlandstalige en een Franstalige ambtenaar in het ambtsgebied van het Hof van beroep van Brussel inzetten. Het ontwerp houdt ook rekening met de nieuwe organisatiestructuur die met de oprichting van FOD Financiën het licht zag en met de invoering van de evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten. Het ontwerp wordt voor overleg aan sectorcomité II - Financiën voorgelegd en daarna aan de Raad van State.