07 jul 2006 17:50

Consumentenkrediet

Consumentenkrediet goedkoper

Consumentenkrediet goedkoper

Betaal- en kredietkaarten raken steeds meer ingeburgerd. Ook steeds meer winkelketens reiken winkelkaarten met een kredietopening uit. Die kaarten hebben ongetwijfeld een positieve impact op de bereikbaarheid van goederen voor consumenten. Maar er is ook een keerzijde. De gebruikskosten en de intresten die voor het krediet worden aangerekend kunnen aanzienlijk zijn en uit gegevens van de Nationale Bank blijkt dat het aantal wanbetalingen in relatie tot dit soort kredietopeningen stijgt. De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet voorziet dat de Koning het maximale jaarlijkse kostenpercentage bepaalt in functie van het type krediet, het bedrag en de duurtijd ervan. Dit percentage omvat alle kosten die de consument maximaal moet betalen om een krediet te bekomen. Op initiatief van de Minister van Economie Marc Verwilghen besliste de ministerraad om de maximale kostprijs van consumentenkrediet te verlagen. Raadpleeg de percentages in de tabel in bijlage. Kleine kredieten voor leningen en verkopen op afbetaling worden aldus aanzienlijk goedkoper. Dit percentage daalt tot 4,5%. Maar ook kredietopeningen voor kleine bedragen worden tot 2% goedkoper. Aangezien het aantal betalingsachterstanden toeneemt, was een initiatief noodzakelijk om een juist evenwicht te bereiken. Dit is een goede zaak voor de consument en de economie. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.