07 jul 2006 17:50

Regie der gebouwen

Overdracht van de Folon-site aan de provincie Waals-Brabant, werken in de Tour Albert in Charleroi en vierde Europese school

Overdracht van de Folon-site aan de provincie Waals-Brabant, werken in de Tour Albert in Charleroi en vierde Europese school

De ministerraad besliste in de definitieve fase de Folon-site in Waver aan de provincie Waals-Brabant over te dragen als algehele vereffening en voldoening van iedere verplichting ten overstaan van de provincie. De ministerraad gaf ook opdracht aan de Regie der gebouwen om aan de eigenaar van de Tour Albert in Charleroi een gedeelte van de kosten van de brandbeveiligingswerken en de sanitaire installatiewerken terug te betalen. De toren was tot 31 december 2002 eigendom van de Regie der Gebouwen die het verkocht aan de SA Espace Sainte Cathérine in het kader van de operatie sale and leaseback. De bijkomende werken waren nodig. De ministerraad nam ook een beslissing over een tijdelijke Europese school. Op dit ogenblik zijn er drie Europese scholen in het Brussels Gewest: in Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Elsene. Maar door de uitbreiding van de EU blijft het aantal leerlingen in de Europese scholen toenemen. Daarom besliste de ministerraad een vierde school te bouwen op de site van de Cadettenschool in Laken. Die zal in 2010-2011 plaats bieden aan 2500 leerlingen. De ministerraad beslistte om als tijdelijke oplossing de school Berkendael in Vorst met eventuele uitbreidingsmogelijkheden aan de Europese instellingen voor te stellen.