12 mrt 2004 16:00

CODA

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van de problemen van het Proefcentrum van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) te Machelen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van de problemen van het Proefcentrum van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) te Machelen.

Bij een inspectie van het CODA door de Gezondheidsinspectie van Vlaams-Brabant werden een aantal tekorten vastgesteld met betrekking tot de Vlaamse milieuwetgeving. Deze tekorten zijn het gevolg van het niet-investeringsbeleid van de voorbije jaren. De Ministerraad heeft aan de heer Didier Reynders, Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, gevraagd om de nodige prioritaire aanpassingswerken zo snel mogelijk te laten uitvoeren ten einde de continuïteit van werking van het CODA te verzekeren. Het wetenschappelijk onderzoek van het CODA heeft onder meer betrekking op epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren. De Ministerraad heeft bovendien aan de heer Rudy Demotte en aan de heer Didier Reynders gevraagd een structurele oplossing uit te werken met betrekking tot de huisvesting op lange termijn van het CODA, dat het enige Belgische referentielaboratorium is inzake besmettelijke dierenziekten tegenover de Europese en internationale autoriteiten.