07 aug 2013 18:54

Codes 1440 en 2440: verduidelijking van de regels

Wie wordt is niet betrokken bij de codes 1440 en 2440?

Hij of zij die geen interesten of dividenden verkreeg of omdat de enige interesten die hij of zij verkreeg afkomstig zijn van gewone Belgische spaarboekjes en lager zijn dan 1.830 € of uitsluitend nog een aantal andere roerende inkomsten verkreeg, hoefde desbetreffende vakken niet aan te kruisen. Die andere roerende inkomsten zijn liquidatieboni, inkomsten uit de zogenaamde Leterme-bons (Staatsbons die op 4/12/2011 zijn uitgegeven) en verplicht aan te geven interesten van gewone Belgische spaarboekjes boven de 1.830 € waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

Zij die zich in dit geval bevinden, hoeven dus ook geen contact op te nemen met hun belastingkantoor.

Wie wel?

De belastingplichtige die zich niet in één van bovengenoemde situaties bevindt. Wie vergat aan te kruisen, kan dit eenvoudigweg per brief, mail of telefoon alsnog meedelen aan de controledienst.

Wat zullen de gevolgen zijn voor niet-aankruisen?
Geen indien het om een vergetelheid gaat en hoogstens een vraag om inlichtingen van de FOD Financiën als er tenminste geen kwaad opzet mee gemoeid is.

Zie ook het antwoord op de veel gestelde vragen.