19 dec 2003 16:00

Collectieve centra

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de federale steun aan de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra vastlegt.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de federale steun aan de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra vastlegt.

De projecten die onder federale bevoegdheid vallen, handelen over prenormatieve onderzoeken en over acties voor de sensibilisering van de KMO's voor de normen (Normen-Antennes). Ze worden gefinancierd voor een bedrag van 2.417.000 euro. De andere projecten ontvangen een gemengde financiering van de Staat en de Gewesten, ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord over de financiering van de Collectieve Centra. De Collectieve Centra hebben als doel de KMO's te sensibiliseren voor de normen en de technische reglementeringen. De KMO's hebben immers een reëel competitief nadeel, doordat ze in tegenstelling tot de grote multinationale groepen niet over voldoende menselijke en financiële middelen beschikken om de voorstellen en ontwerpen voor normen te volgen en tijdig hun impact te evalueren. (*) betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2003 van de toelagen aan de Collectieve centra voor hun projecten onder federale bevoegdheid en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor normen. (**) van 5 april 1995