15 jul 2022 19:09

Collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de maximumtarieven van honorariumsupplementen en afdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022 over het stabiliseren van de maximumtarieven van de honorariumsupplementen en afdrachten, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ), bindend verklaart. 

Binnen de NPCAZ werd op 12 mei 2022 een collectieve overeenkomst gesloten over het stabiliseren van de maximumtarieven van honorariumsupplementen en afdrachten. Het volgende werd bepaald:

  • de maximumtarieven qua ereloonsupplementen die in de algemene regeling van het ziekenhuis opgenomen moeten zijn, mogen niet verhoogd worden vanaf de datum van afsluiting van deze overeenkomst tot 30 april 2023
  • om te vermijden dat de bevriezing van de maximumtarieven wordt gecompenseerd door de afhoudingen op de honoraria te verhogen, wordt bepaald dat deze om deze reden eveneens niet mogen verhoogd worden tot 30 april 2023
  • de mogelijkheid wordt voorzien om de overeenkomst tot 31 december 2023 te verlengen na evaluatie van de stand van zaken van de hervorming van de ziekenhuisorganisatie en -financiering

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.