24 jun 2005 17:00

Collectieve verzekering personeelsleden federale openbare diensten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de bekendmaking van een openbare aanbesteding voor een collectieve verzekering inzake hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale openbare diensten en hun gezin.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de bekendmaking van een openbare aanbesteding voor een collectieve verzekering inzake hospitalisatie- en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale openbare diensten en hun gezin.

De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar en kan na een onderhandelingsprocedure met drie jaar worden verlengd.