19 nov 2004 16:00

Combinatie van magneto-encefalografie en Gamma Knife

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksprogramma goed, op het gebied van de magneto-encefalografie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksprogramma goed, op het gebied van de magneto-encefalografie.

Met dit bijzonder nauwkeurig toestel van niet-invasieve beeldtechnologie voor de hersenen, zal men onderzoek in de neurologie, de neurochirurgie, de psychiatrie en de neuropediatrie kunnen voeren. De toepassing opent dus nieuwe onderzoeksvooruitzichten om neurologische functies in de hersenen te lokaliseren, zowel bij gezonde mensen als bij mensen die aan een ziekte lijden. Op het gebied van de neurochirurgie, zal men door de combinatie van de Gamma Knife (vernietiging van de epileptische haard met stereotactische radiochirurgie) en de magneto-encefalografie (op de millimeter nauwkeurige lokalisatie van de epileptogene haard) epilepsiepatiënten zonder trepanatie kunnen opereren. Een dergelijk project dat magneto-encefalografie en Gamma Knife combineert, is tot nu toe uniek in de wereld. Het houdt dus een aanzienlijke vooruitgang in voor het welzijn van de epilepsiepatiënten. De combinatie van deze apparaten opent de deur voor andere interuniversitaire onderzoeksmogelijkheden, die bij gebrek aan geavanceerde en geschikte apparatuur tot nu toe onmogelijk waren, maar die veelbelovend zijn voor België. Het budget voor dit initiatief bedraagt één miljoen euro voor het jaar 2004.