19 nov 2004 16:00

Ministerraad van 19 november 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 november 2004, Wetstraat 16 om
10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 november 2004, Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister kondigde in de eerste plaats aan, dat de Ministerraad een aantal amendementen en toevoegingen aan het voorontwerp van de programmawet had voorbereid, die verband houden met de ziekteverzekering. Het gaat om maatregelen en besparingen die in 2004 en 2005 een impact moeten hebben. Vervolgens schonk hij bijzondere aandacht aan de oprichting van Belesco, een NV van publiek recht. De onderneming zal een aanzienlijk bedrag mobiliseren, om in het kader van de Kyoto-akkoorden energie te besparen. Nadat hij de beslissing aanhaalde het contingent militairen voor 2005 op een aantal van 42.042 militairen vast te leggen, kondigde hij de voorbereiding aan van de Belgische bijdrage aan de battlegroups, de voorloper van EUROCORPS. Voor de Ministerraad van 17 december 2004 kondigde hij het einde van de onderhandelingen aan over de nieuwe gebouwen van het hoofdkwartier van de NAVO. België leidt de werkzaamheden die tot 2014 zullen duren.