19 nov 2004 16:00

Gewestelijk expresnet

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst (*) om het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel uit te voeren.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst (*) om het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel uit te voeren.

De GEN-overeenkomst (bijlage 1) heeft als doel het GEN in zijn geheel tegen 2012 in werking te stellen en een eerste exploitatiefase van twee verbindingen ('s Gravenbrakel - Brussel - Dendermonde en Geraardsbergen - Edingen - Halle - Mechelen) voor 2005-2006 aan te vatten. Ze geeft nauwkeurig de overlegstructuur weer en de organen die moeten worden opgericht. Ze wil ook de specifieke overgangsmaatregelen bestuderen, om de capaciteit en de huidige frequentie op bepaalde toekomstige radiale lijnen te valoriseren en te versterken. De overeenkomst werd door de drie Gewesten bekrachtigd. (*) van 4 april 2003.