19 nov 2004 16:00

Loopbaanonderbreking voor bijstand ziek familielid

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Het ontwerp versoepelt de aanvraag van het zorgverlof. Volgens de huidige regeling moest men soms twee maanden wachten voor het zorgverlof kon ingaan. Voortaan gebeurt de kennisgeving ten minste zeven dagen op voorhand, tenzij men een andere regeling overeenkomt. De werkgever kan voortaan het recht met zeven dagen uitstellen. Ten slotte werd het koninklijk besluit in overeenstemming gebracht met de wet op de loopbaanonderbreking, die in 2001 werd aangepast. Toen heeft men de 1/4 en 1/3 loopbaanvermindering afgeschaft. (*) van 10 augustus 1998.