19 nov 2004 16:00

E-HRM project

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad groen licht om een overeenkomst met de firma Accenture te sluiten voor de voorstudie van het interdepartementaal e-HRM project (*).

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad groen licht om een overeenkomst met de firma Accenture te sluiten voor de voorstudie van het interdepartementaal e-HRM project (*).

Het bedrag van de overeenkomst is 695.024 euro(BTW inbegrepen) voor 718 mandagen aan een gemiddeld mandagtarief van 968 euro (BTW inbegrepen). De invoering van het instrument zal een directe impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruiker. Een coherent en eenvormig systeem voor het gebruik en het opslaan van operationele gegevens inzake personeel zal de federale overheid ondersteunen in een modern en performant beheer van de ambtenaren. Het zogenaamde e-HRM project kadert in de modernisering van het personeelsbeheer en draagt ertoe bij: - de federale noden inzake personeelsbeheer in kaart te brengen - de personeelbewegingen onder ambtenaren te ondersteunen, de personeelsenveloppen, de personeelsrapportering en -statistieken, en het betalingsbeheer van de lonen te ondersteunen - de ambtenaren te begeleiden bij de omschakeling door middel van een interdepartementaal opleidingsprogramma. (*) onderzoek over de impact van de invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd beheer van het Federaal Personeel.