19 nov 2004 16:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Amtenarenzaken, bevoegd voor Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad drie aanhangsels goed bij de contracten gesloten tussen de Federale Staat en de gemeente Sint-Gillis en de steden Bergen en Luik in het kader van het grootstedenbeleid.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Amtenarenzaken, bevoegd voor Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad drie aanhangsels goed bij de contracten gesloten tussen de Federale Staat en de gemeente Sint-Gillis en de steden Bergen en Luik in het kader van het grootstedenbeleid.

Het gaat om technische aanhangsels, die in een verschuiving van middelen tussen initiatieven voorzien. De actieprioriteiten die in elk contract zijn opgenomen wijzigen niet.