19 nov 2004 16:00

Leeftijdslimiet aanwerving bepaalde programma's VN

Op voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat een leeftijdslimiet instelt voor de aanwerving van "Junior Professional Officer" en "Interns Volunteers" binnen het programma van de Verenigde Naties.

Op voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat een leeftijdslimiet instelt voor de aanwerving van "Junior Professional Officer" en "Interns Volunteers" binnen het programma van de Verenigde Naties.

Een van de doelstellingen van het programma "Junior Professional Officer" en "UN Volunteers Interns" bestaat erin jonge kandidaten de kans te bieden, om ervaring op te doen binnen een organisatie van de Verenigde Naties. Om deze reden is een vermelding bij Koninklijk Besluit van de maximum leeftijd bij de toelatingsvoorwaarden voor deze betrekkingen toegestaan. (*) Voor het programma "Junior Professional Officer" is de maximum leeftijd 32 jaar op 31 december van het jaar waarin de jongere zijn kandidatuur stelt. Het programma "UN Volunteers Intern" richt zich tot pas afgestudeerden zonder ervaring en ten hoogste 27 jaar oud. (*) Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling van 13 februari 1998, art. 4§2.