19 nov 2004 16:00

Overdracht Belgacom personeel

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de niveau-anciënniteit van de vastbenoemde personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom, die als ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken worden benoemd, om de uitreiking van de elektronische identiteitskaart te coördineren en de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100 in te vullen en te organiseren.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de niveau-anciënniteit van de vastbenoemde personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom, die als ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken worden benoemd, om de uitreiking van de elektronische identiteitskaart te coördineren en de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100 in te vullen en te organiseren.

De projecten "112" en "e-ID" voor de vaste functies zijn een eerste concrete toepassing van het principe van externe mobiliteit van personeel van overheidsbedrijven. Dankzij het ontwerp van koninklijk besluit kunnen statutaire personeelsleden met behoud van niveau- en geldelijke anciënniteit van Belgacom naar de Federale overheidsdiensten overstappen.