19 nov 2004 16:00

Kansspelen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2005.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2005.

De bijdrage bedraagt voor het jaar 2005: - voor een vergunning van klasse A 15.685 euro - voor een vergunning van klasse B 7.843 euro - voor een vergunning van klasse C 106 euro - voor een vergunning van klasse E 2.615 euro voor de houders die enkel diensten leveren in het raam van het onderhoud, het herstel of de uitrusting van de kansspelen - voor al de andere houders van vergunning E 1.308 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen. Bovendien bedraagt de bijdrage voor de houders van klasse A die automatische toestellen exploiteren, 508 euro per toestel met een minimum van 15.420 euro.