19 nov 2004 16:00

Vaststelling van het legercontingent 2005

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005.

Het legercontingent drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag gelijktijdig onder de wapens mogen zijn. Het aantal voor 2005 is beperkt tot 42.042 militairen. Normaal wordt het aantal bereikt in oktober wanneer FOD Defensie de meeste wervingen organiseert. Maar als gevolg van het stuurplan van Defensie (*) is het ritme van de beperking van het aantal militairen versneld. Het maximum aantal wordt in 2005 al in januari bereikt. (*) van december 2003.