19 nov 2004 16:00

Elektriciteitslevering aan Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst voor levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te sluiten.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst voor levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te sluiten.

De huidige overeenkomst behelst een meerjaarlijkse opdracht, gegund als een openbare aanbesteding met Europese bekendmaking voor de levering van elektriciteit aan de vrijgemaakte kwartieren van Defensie in Wallonië en Brussel. Ook het Nationaal Geografisch Instituut is op zijn vraag in de opdracht opgenomen.