19 nov 2004 16:00

Testen van cosmetische producten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende verbod op sommige dierproeven voor het testen van cosmetische producten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende verbod op sommige dierproeven voor het testen van cosmetische producten.

Het ontwerp voegt bij bovengenoemd koninklijk besluit een artikel in, dat de bepalingen van de Europese richtlijn (**) over cosmetische producten in Belgisch recht omzet. De richtlijn verbiedt dierproeven op eindproducten en op ingrediënten of combinaties van ingrediënten met onmiddellijke ingang. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) van 30 november 2001. (**) Richtlijn 2003/15/CE van het Europees parlement en de Raad van 27 februari 2003.