19 nov 2004 16:00

Instemming Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de bijlagen. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de bijlagen. (*)

De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen tot goedkeuring van het Protocol inzake persistente organische stoffen. Ingevolge het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (LRTAP), afgesloten in Genève op 13 november 1979 en op 15 juli 1982 door België bekrachtigd in het raam van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, werden verschillende Protocollen gesloten ter vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en hun grensoverschrijdende stromen. De volgende Protocollen zijn reeds ondertekend : · het Protocol inzake zwavel (Helsinki, 1985); · het Protocol inzake stikstofoxiden (Sofia 1988); · het tweede Protocol inzake zwavel (Oslo, 1994); · de Protocollen inzake POP's en zware metalen (Aarhus 1998). Bovendien is een nieuw geïntegreerd Protocol in voorbereiding (verschillende verontreinigende stoffen, verschillende effecten) voor de VOS en de stikstofhoudende verbindingen, methaan en zwaveldioxide. (*) gedaan te Aarhus op 24 juni 1998.