12 feb 2010 10:47

COMESA

Zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika

Zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp houdende instemming met het zetelakkoord tussen België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika (Brussel, 2 maart 2007). 

Het zetelakkoord verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten die België toekent met het oog op de goede werking van het bureau van de COMESA.

De Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika (COMESA) is een internationale organisatie die momenteel 19 lidstaten telt uit oostelijk en zuidelijk Afrika. Het oprichtingsverdrag werd ondertekend in Kampala (Oeganda) op 5 november 1993 en geratificeerd in Lilongwe (Malawi) op 8 december 1994. Doelstelling van de organisatie is om oostelijk en zuidelijk Afrika economische te integreren door een gemeenschappelijke markt op te richten. Op korte termijn zal een douaneunie worden ingevoerd, gevolgd op langere termijn door vrij verkeer van personen en een muntunie.

In mei 2005 besliste de raad van ministers van COMESA in Kigali om een verbindingsbureau te openen in Brussel. Dat verbindingsbureau zal instaan voor het ontwikkelen van de relaties met de Europese Unie en de ACP-landen en zal COMESA vertegenwoordigen in internationale onderhandelingen met deze organisaties.