01 jul 2005 17:00

Comité overheidsbedrijven

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven.

De heer Marc Desmet vervangt de heer Bart Massart als voorzitter van het comité overheidsbedrijven vanaf 1 juli 2005. Marc Desmet beschikt over veel ervaring in sociale relaties. Hij wordt benoemd voor zes jaar.