13 sep 2002 17:00

Comité Overheidsbedrijven

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de delegatie van De Post in het Comité Overheidsbedrijven wordt gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van een aantal vertrekken.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de delegatie van De Post in het Comité Overheidsbedrijven wordt gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van een aantal vertrekken.

Worden, op voorstel van DE POST, benoemd als werkende leden van het Comité Overheidsbedrijven, ter vervanging van de voorgaande leden: - Mevrouw Durez M., lid van het Directiecomité, die het mandaat van de heer Dewamme G. zal voleindigen; - De heer Paternoster J.-L., secretaris-generaal, die het mandaat van de heer Job F. zal voleindigen; - De heer Mattheus I., adviseur, die het mandaat van de heer Pirson G. zal voleindigen. Worden, op voorstel van DE POST, benoemd als plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven, ter vervanging van de voorgaande leden: - De heer Lallemand J., inspecteur-generaal, die het mandaat van de heer Catfolis M. zal voleindigen; - De heer Navez B., inspecteur-generaal, die het mandaat van de heer Mattheus I. zal voleindigen.