17 dec 2009 14:41

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Hernieuwing van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Hernieuwing van het mandaat van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de heer Dirk Van den Bulck verlengt als commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Voordien heeft de ministerraad ook zijn evaluatierapport bekrachtigd.  

Het voorstel van de minister belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid Melchior Wathelet, verlengt vanaf 1 januari 2010 het mandaat van de heer Van den Bulck voor een periode van vijf jaar.