12 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Commissie belast met de gelijkschakeling van diploma's met de titel va
n gespecialiseerd opvoeder-begeleider