28 mrt 2003 16:00

Commissie "Kunstenaars"

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars".

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars".

Deze Commissie moet een belangrijke rol spelen wat de bepaling van het sociaal statuut van de kunstenaars betreft. Zij werd speciaal in het leven geroepen om rekening te houden met de specificiteit van het artistieke beroep en zal niet worden uitgebreid tot andere beroepscategorieën. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.