01 okt 2010 17:18

Commissie Modernisering van de Rechterlijke Orde analyseert het budget van de hoven en rechtbanken

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde publiceert de studie ‘Rechterlijke Orde: budget en uitdagingen voor de toekomst'. Deze publicatie verschaft synthetisch informatie over het budget van de Rechterlijke Orde van 2008 tot 2010. Enkele uitgavenposten (energie, gerechtskosten) zijn spectaculair toegenomen. De Commissie vestigt in haar studie de aandacht op enkele essentiële vragen en staat stil bij de uitdagingen voor de modernisering van de Rechterlijke Orde.

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde publiceert de studie ‘Rechterlijke Orde: budget en uitdagingen voor de toekomst'. Deze publicatie verschaft synthetisch informatie over het budget van de Rechterlijke Orde van 2008 tot 2010. Enkele uitgavenposten (energie, gerechtskosten) zijn spectaculair toegenomen. De Commissie vestigt in haar studie de aandacht op enkele essentiële vragen en staat stil bij de uitdagingen voor de modernisering van de Rechterlijke Orde.

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde deed een doorlichting van de toebedeling van de middelen aan de Rechterlijke Orde in de periode 2008-2010.
Tientallen documenten en tabellen werden geraadpleegd. De Commissie heeft er voor gekozen om de belangrijkste bevindingen weer te geven. Ze gaat verder in op de belangrijkste uitdagingen waarmee de Rechterlijke Orde in de nabije toekomst zal geconfronteerd worden:

  • het human resources beleid: welk beleid en wie moet het voeren?
  • de beroepsopleiding: wat zijn de behoeften en verwachtingen voor morgen?
  • de ICT-tools: welk beleid op het vlak van betrouwbare en moderne informatica?
  • de gerechtskosten in strafzaken: hoe de uitgaven beperken?


De Commissie denkt dat die beschouwingen op een goed moment komen, bij de aanvang van een nieuwe legislatuur, die tal van ingrijpende veranderingen belooft.

Het budget van de Rechterlijke Orde…

  • Is een budget van 822 822 000 euro in 2010, waarvan ongeveer drie vierde personeelsmiddelen;
  • Zijn personeelsmiddelen die tussen 1995 en 2010 zijn gestegen met 45.3 % (de materiële middelen met 92.9 %);
  • Zijn gerechtskosten die sinds 2000 continu zijn gestegen, met een piek van 105 miljoen euro in 2008;
  • Is een budget waarin de eerste gevolgen van de crisis al merkbaar zijn, meer bepaald wordt in 2010 7,8 miljoen euro bezuinigd.


De studie ‘Rechterlijke Orde: budget en uitdagingen voor de toekomst’ (pdf – 1 Mo) kunt u downloaden op onze website: http://www.cmro-cmoj.be (Activiteiten > Projecten). Daar vindt u ook een update van de tabellen en grafieken (pdf - 652 Ko) die werden gebruikt voor het eerste rapport over het budget 1995-2007.