17 okt 1997 17:00

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer