20 feb 2009 10:35

Commissie voor de mededinging

Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

De ministerraad heeft het ontslag en de benoeming van een aantal leden van de Commissie voor de mededinging goedgekeurd op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne. 

Mevrouw Sarah Depreeuw, medewerker van Unizo, wordt benoemd tot effectief lid als vertegenwoordiger van de middenstand. Ze voldeindigt het mandaat van de heer Gijs Kooken aan wie eervol ontslag wordt verleend.

De heer Michel Verhamme, medewerker van Unizo, vervangt en voleindigt het mandaat van mevrouw Sarah Depreeuw als plaatsvervangend lid en vertegenwoordiger van de middenstand.