20 feb 2009 10:35

Ministerraad van 20 februari 2009

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 februari 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 februari 2009 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Herman Van Rompuy.

Eerste minister Herman Van Rompuy gaf na de ministerraad een persconferentie in aanwezigheid van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, minister van Werk Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet.
De persconferentie ging voornamelijk over de resultaten van de begrotingscontrole van februari 2009.