20 feb 2009 10:35

Werkgevers beschutte werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschutte werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschutte werkplaatsen

Naar aanleiding van de indexaanpassingen van het gewaarborgd minimuminkomen voor werknemers in een beschutte werkplaats, wordt de berekening van de lagelooncomponent aangepast. De loongrens die wordt toegepast voor de berekening van de vermindering van werkgeversbijdragen wordt verhoogd tot 6611.36 euro per kwartaal vanaf de tweede helft van 2009.

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft als doel de werkgevers dezelfde vermindering van sociale werkgeversbijdragen toe te kennen als voor de indexaanpassingen.

(*) Kb tot wijziging van art 2, 3°, d van het kb van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002.