20 feb 2009 10:35

Nationaal actieplan '1325: vrouwen, vrede en veiligheid'

Uitvoering van de VN-resolutie 1325: vrouwen, vrede en veiligheid

Uitvoering van de VN-resolutie 1325: vrouwen, vrede en veiligheid

De ministerraad heeft kennis genomen van het Nationaal actieplan '1325: vrouwen, vrede en veiligheid'. Het plan dat werd voorgesteld door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, heeft als doel om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen door middel van het nationale en internationale beleid te bevorderen.

Het plan voert de VN-resolutie 1325 uit en loopt over vier jaar van 2009 tot 2012. De basisstelling van de resolutie, die de Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 aannam, is dat vrouwen en meisjes in conflictsituaties bescherming moeten krijgen, dat plegers van gewelddaden tegen vrouwen moeten worden vervolgd en dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten worden in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid. 

Het Nationaal actieplan '1325: vrouwen, vrede en veiligheid' bevat richtsnoeren en acties die de gendergelijkheid moeten bevorderen in humanitaire missies, vredesonderhandelingen, rehabilitatie- en heropbouwprogramma's. Het gaat om een overkoepelende nationale strategie die de bestaande inspanningen coherenter en effciënter maakt. Een eerste evaluatie vindt plaats in het tweede semester van 2010 in de aanloop van het Belgische voorzitterschap van de EU en een tweede maal in 2012.

België is een van de eerste landen die een nationaal plan opstelt. Alle partners op federaal, gewestelijk en communautair vlak werden bij het overleg betrokken.