20 feb 2009 10:35

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar

Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar

Ouders die een ouderschapsverlof willen opnemen kunnen dat voortaan tot het kind twaalf jaar is. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet beslist naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2009 (*).
 
De werknemer die een loopbaanonderbreking wenst voor ouderschapsverlof kan dat tot het kind twaalf jaar is. Het kind mag twaalf jaar worden ten laatste tijdens het ouderschapsverlof. Dat geldt voor alle kinderen, bij geboorte en bij adoptie. Door de verhoging van de leeftijd kunnen de werknemers hun werk-gezin situatie beter op elkaar afstemmen.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.