25 mrt 2010 18:22

Commissie voor de mededinging

Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

De ministerraad stemt in met het voorstel (*) van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne om mevrouw Christine Vanderveeren te benoemen als plaatsvervangend lid voor mevrouw Françoise Sweerts (vertegenwoordigster van de representatieve organisatie van de industrie, de distributie en de diensten (Febelfin)).
 
De heer Renaat Hanssens wordt aangewezen als plaatsvervangend lid voor mevrouw Ilse Rubbrecht (vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond).

(*) ontwerp van kb.