25 mrt 2010 18:22

Ministerraad van 25 maart 2010

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

Na de ministerraad heeft eerste minister Yves Leterme, minister van Pensioenen Michel Daerden en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle uitgenodigd om het groen boek van de Nationale Penioensconferentie voor te stellen. De titel luidt: 'Een toekomst voor onze pensioenen'. U vindt het op de webiste van de pensioenconferentie www.pensioenconferentie.be.