25 mrt 2010 18:22

Dienst voor overzeese sociale zekerheid

Aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid

Aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid

De ministerraad heeft vanaf 1 april 2010 de heer Gabriël Perl aangewezen als bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) (*).

De bijzondere commissaris vervult een mandaat van negen maanden. Hij:

  • volgt de realisatie van de opmerkingen van het Rekenhof op in samenwerking met DOSZ
  • analyseert de regelgeving, de economische en sociale context waarin de DOSZ werkt
  • formuleert voorstellen over de toekomst van het stelsel voor sociale zekerheid voor overzeese gebieden, de toekomstige positionering van de instelling en indien nodig over de reorganisatie van taken van de DOSZ
  • evalueert de gevolgen van een eventuele wijziging van de taken van de DOSZ op budgettair, sociaal en organisatorisch vlak
  • zorgt voor de invoering van de voorstellen wanner de ministerraad ze heeft goedgekeurd 

(*) ontwerp van koninklijk besluit.