25 mrt 2010 18:22

Grieppandemie

Opheffing van de federale fase van het beheer van de A/H1N1-grieppandemie

Opheffing van de federale fase van het beheer van de A/H1N1-grieppandemie

Op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de ministerraad beslist om de federale fase van het crisisbeheer van de A/H1N1-grieppandemie op te heffen. 

Het aantal nieuwe gevallen van de A/H1N1-griep ligt ondertussen zodanig laag dat geen betrouwbare extrapolatie meer mogelijk is op basis van de registratie door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken. Sinds enkele weken zijn er inderdaad aanwijzingen dat er een zeer lage circulatie is van het virus onder de bevolking. Sinds het uitbreken van de A/H1N1-pandemie eind april 2009, liepen in ons land 214.531 personen een besmetting op.

De betrokken overheden blijven evenwel waakzaam via het Interministerieel Commissariaat Influenza. Het beheer van de A/H1N1-griep in België wordt geëvalueerd, om de werkmethoden verder te verfijnen op basis van de ervaringen. 

De  A/H1N1-griep werd sinds 30 april 2009 op nationaal niveau gecoördineerd.