25 mrt 2010 18:22

Nationale pensioenconferentie

Tussentijds rapport en vervolg van de werkzaamheden

Tussentijds rapport en vervolg van de werkzaamheden

Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Michel Daerden hebben de ministerraad het groenboek van de pensioenen voorgesteld. Het groenboek is het tussentijdse verslag dat opgesteld werd door een task force op basis van de werzaamheden van verschillende werkgroepen. Ze onderzochten:

  • de modernisering van het wettelijke pensioen
  • de mogelijkheden van de aanvullende pensioenen en het individuele pensioensparen
  • de plaats van ouderen in de samenleving

Het tussentijdse rapport wordt binnenkort aan de Commissie voor Sociale Zaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd, zodat een eerste informele bespreking kan plaatsvinden. Daarop volgen vijf rondetafelgesprekken in het tweede semester van 2010 met deelnemers uit het maatschappelijke middenveld. Het is de bedoeling om hun ideeën hierover op te nemen in het witboek, dat de voorstellen aan de regering zal bevatten. 

De ministerraad heeft ook kennis genomen van de essentiële vragen die de task force zal onderzoeken naar aanleiding van de vaststellingen die het tussentijdse verslag vermeldt.